Työkuntoon-hanke on käynnissä

Pohjois-Savon Liikunnan hallinnoima ESR-rahoitteinen Työkuntoon -hanke on käynnistynyt. Hankkeen osatoteuttajana on Huoltoliitto ry.

Hanke on kaksivuotinen jatkuen 31.3.2018 saakka. Hankkeen kuntarahoittajakuntina ja siten toiminta-alueena on kuusi pohjoissavolaista kuntaa: Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Lisäksi hanketta rahoittaa osin Ylä-Savon kuntien osalta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Hanke rakentuu kolmesta toisiinsa nivoutuvasta toimintakokonaisuudesta, joita ovat Innostamo, Kunnostamo ja Kehittämö. Toimintakokonaisuuksien toimenpiteet kohdentuvat etenkin kahteen hankkeen pääkohderyhmään: 1) hankekuntien työikäisiin työttömiin ja työelämän ulkopuolella oleviin sekä heidän perheisiinsä ja 2) hankekuntien kolmannen sektorin toimijoihin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan useampia erilaisia hankekuntien työikäisille avoimia toimintamuotoja.

Hankkeelle rakentuu lähiviikkoina Pohjois-Savon Liikunnan kotisivujen alle oma sivusto, jonne tulee mm. yksityiskohtaisempi hankkeen ja hankehenkilöstön esittely.

        

Takaisin edelliselle sivulle

Ajankohtaista

Rekry