Projektit

25.3.2013

Aapo - alakouluikäisten painonhallinta
Huoltoliitto aloitti vuonna 2002 alakouluikäisten lasten painonhallintaprojektin RAY:n tuella. Ohjelman sisältönä olivat käytännön ravinto- ja liikunnanohjaus sekä koko perheen terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävät toimintamenetelmät. Toiminta oli ryhmämuotoista ja perhekeskeistä. Ohjelma rakentui viikoittaisten tapaamisten rungolle ja leirityksille. Ohjelma toteutui Kuopion seudulla yhteistyössä Kuopion ja lähialueiden koulu-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Projektin loppuraportti valmistui joulukuussa 2006.
Lue projektiraportti tästä

Dippii! - aikuisiän diabeteksen riskin tunnistaminen ja hallitseminen
Dippii!n tavoitteena oli testata kattavan paikallisen informaation merkitystä, kun pyritään vaikuttamaan riskiväestön terveyskäyttäytymiseen. Projektin tarkoituksena oli saada tietoa ja kokemusta terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muutokseen tähtäävän ohjelman vaikutuksista työikäisiin osallistujiin. Dippii! toimi vuosina 2003-2006 usealla eri paikkakunnalla. Vuonna 2006 vuorossa olivat Kuopio ja Suonenjoki. Projektiraportti ilmestyi lokakuussa 2007.

Eetu - yksinhuoltajaperheiden tukeminen
Huoltoliiton Eetu - yksinhuoltajaperheiden tukiprojekti alkoi vuonna 2002. RAY:n rahoittaman projektin ohjelma toteutettiin perheiden kotipaikkakunnilla. Se järjestettiin verkostoyhteistyössä perheiden kanssa toimivien luonnollisten toimijoiden ja tukipalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Ohjelma toteutettiin Pohjois-Savon alueella. Eetun loppuraportti ilmestyi vuodenvaihteessa 2005-2006.

Elli - ikäihmisten elpymisprojekti
Huoltoliitto toteutti RAY:n tuella Elliä, ikäihmisten elpymisprojektia. Se toimi yhteensä 30 kunnassa eri puolilla maata. Kohderyhmänä olivat masennusoireista tai tavallista syvemmästä apeudesta kärsivät ikäihmiset. Toiminta oli asiakaslähtöistä, ryhmäpainotteista ja avotyyppistä. Siihen kuuluvat myös kotikäynnit asiakkaiden luona. Projektin kokonaiskesto oli vv. 2001-2004. Ellin loppuraportti ilmestyi joulukuussa 2005.

Elmeri - yläasteikäisten nuorten elämän- ja painonhallintahanke
Hankkeella pyritään parantamaan murrosikäisten nuorten itsetuntemusta ja elämänhallintaa, motivoimaan heitä itsehoitoon ja ennaltaehkäisemään ylipainon seurauksena tulevia sairauksia. Hanke on perhekeskeinen. Liikuntapainotteisella ohjelmalla saatavia tuloksia verrataan ravitsemuspainotteisella ohjelmalla saataviin tuloksiin. Arviointi tehdään Kuopion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jota kunnat ja perusterveydenhuolto voivat soveltaa ylipainoisten nuorten hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Elmo-projekti
Kuopiossa alkaa huhtikuun 2013 alussa työttömille suunnattu Elmo- projekti, johon on mahdollista osallistua vuoteen 2015 saakka. Projektin puitteissa järjestetään ryhmämuotoista liikunta- ja ruokavalio-ohjausta. Tavoitteena on myös innostaa osallistujia vertaisohjaajatoimintaan. Tarkempaa tietoa projektista ja ohjeet mukaan pääsemisestä löytyvät alla olevasta linkistä. Lue lisää Elmo-projektista.

Omaishoitajien ja hoidettavien integroitu kuntoutumisprojekti
Vuonna 2005 alkanut hoitajan ja hoidettavan integroitu kuntoutumiskokeilu tähtää omaishoitajan jaksamisen edistämiseen, uupumisen ehkäisyyn ja vertaistukiverkoston luomiseen. Tavoitteena on myös toimintarajoitteisen henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen sekä jaksamisen, mielialan ja elämänlaadun koheneminen. RAY:n tukema projekti toimii v. 2006 Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Projekti jatkuu v. 2007 loppuun saakka.

Sointu - tukiprojekti syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille
Tarkoituksena oli löytää syömishäiriöistä kärsivien nuorten perheille keinoja selvitä kriisistä, jonka nuoren syömishäiriö perhedynamiikalle aiheuttaa. Syömishäiriöperheiden yhteiset viikonlopputilaisuudet tarjosivat mm. vertaistukea, asiantuntijaluentoja, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, elämystoimintaa, fysioterapian asiantuntemusta ja terapeuttista liikeilmaisua. Perheenjäsenten vuorovaikutuksen kehittäminen kuului projektin keskeisiin tavoitteisiin. RAY-rahoitteinen, kolmivuotinen hanke toimi aluksi Päijät-Hämeen alueella, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Vuonna 2006 hanke jatkui Keski-Suomessa ja Kuopio-Kajaani -alueella.
Lue projektiraportti tästä

Unto – uutta yhteisöllisyyttä etsimässä (RAY 2008-2011)
Unto-projektissa tavoitteena on iäkkäiden omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Projektissa koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä iäkkäille pariskunnille, joista toinen toimii puolisonsa omaishoitajana. Omaishoitajien ryhmän ohjelma koostuu sekä fyysisen että henkisen jaksamisen tukemisesta sekä vertaistuesta. Interventioryhmien lisäksi hankkeeseen rekrytoidaan vertailuryhmät samoilta paikkakunnilta. Projekti toteutetaan Kuopiossa, Siilinjärvellä, Leppävirralla, Nilsiässä, Lapinlahdella ja Varkaudessa.

Lisätietoja ja raporttitilaukset:
Projektipäällikkö Hannele Tverin
Puh. 050 5897574
etunimi.sukunimi@huoltoliitto.fi

Ajankohtaista

Rekry