Mikä on Huoltoliitto ry

10.4.2015

Huoltoliitto ry on yleishyödyllinen, valtakunnallinen kuntoutus- ja lomajärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on kuntoutusta, kansanterveystyötä ja virkistysmahdollisuuksia edistämällä huolehtia kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itsenäisen sosiaalisen turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta.

Huoltoliiton toiminta-alueita ovat:

Kuntoutus
Huoltoliitto harjoittaa kuntoutustoimintaa kuntoutumis-, tutkimus- ja virkistymiskeskuksessaan Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Kehittämistoiminta
Kehittämishankkeiden ja projektien kautta Huoltoliitto on mukana edistämässä yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumista.

Ajankohtaista

Rekry