Jäsenyydet yhteisöissä

17.6.2011

Kansainvälinen Kuntoutusjärjestö RIFI www.rehab-international.org
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry www.keynet.fi
Liikenneturva www.liikenneturva.fi
Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR
Maaseudun Sivistysliitto www.msl.fi
Perhekeskus VILLE ry www.perhekeskusville.fi
Raha-automaattiyhdistys www.ray.fi
Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry www.sosteryty.fi   
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry www.stkl.fi
Suomen ICSW  www.icsw.org 
Suomen Tule ry www.suomentule.fi/
Terveys - Hälsan ry www.terveysry.fi
Terveyden edistämisen keskus www.health.fi
Terveyspalvelualan Liitto ry  www.ek.fi/terveyspalvelualan_tyonantajaliitto/
Vanhustyön keskusliitto www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Ajankohtaista

Rekry