Huoltoliiton visio, arvot ja missio

8.4.2015

Visio
Huoltoliitto on valtakunnallisesti merkittävä ja vaikuttava terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö. Huoltoliiton yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu Kunnonpaikan palvelu- ja kehitystoiminnan, järjestön kehittämisprojektien sekä lomatoiminnan kautta. Huoltoliitto on yksi merkittävimmistä sosiaalista lomatoimintaa toteuttavista järjestöistä vuonna 2013.

Arvot
Ihmisen arvostus, luotettavuus, asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja tuloksellisuus

Missio
Huoltoliitto edistää ihmisen omatoimisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen ja inhimillisesti arvokkaaseen elämään tarjoamalla ja kehittämällä laaja-alaisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja.

Ajankohtaista

Rekry